Ние сме тук 

 

kartaspartak 72

гр. Бургас

ул. "Одрин" 3

сградата на "Спартак"

1. Проектиране на силнотокови и слаботокови инсталации и табла – фирмата работи с доказани проектанти в областа на електроизграждането и може да разработи и осъществи Вашите идеи и индивидуални желания.
2. Изграждане на силнотокови ел. инсталации в промишленото и жилищно строителство - всико за реализацията на инвестициони проекти в част Ел. и АП свързано с изгражднето на кабелни пътища, електрически изсталации, монтаж, подвързване и пускане в експлоатация на ново оборудване.
3. Изграждане на слаботокови ел. инсталации, видеонаблюдение, домофонни инсталации.
4. Ремонт и поддръжка на съществуващи ел. инсталации в жилищното и промишлено строителство.
5. Изграждане на заземителни и мълниезащитни инсталации.
6. Пожароизвестяване.
7. Доставка на електроматериали до клиента .

За изпълнението на тези дейности дружеството поддържа постоянно назначени и обучени екипи от технически ръководители и електромонтажни специалисти, голяма част от които с дълъг опит от различни обекти.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533